6 september 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 36

Pilgebruik loopt terug

Het gebruik van de anticonceptiepil loopt sinds het begin van dit jaar terug, zo blijkt uit de meest recente onderzoekscijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Ten opzichte van de eerste helft van het vorig jaar is het pilgebruik met 2% gedaald. De afgelopen jaren nam het gebruik van de pil nog gestaag toe. Vooral de derde-generatiepillen verliezen veel terrein (tabel 1). Het gebruik van de derde-generatiepil is het eerste halfjaar met 13% afgenomen. Vorig jaar verschenen er berichten in de media dat gebruiksters van derde-generatiepillen 70% meer kans hebben om trombose te krijgen dan gebruiksters van tweede-generatiepillen. Bij derde-generatiepillen komt trombose 25 keer voor op 100.000 gebruiksjaren.

 

Onlangs deed het Engelse High Court uitspraak in een zaak die ruim honderd Engelse vrouwelijke trombosepatiënten hadden aangespannen tegen het Nederlandse Organon, het Amerikaanse Wyeth en het Duitse Schering. Het High Court oordeelde dat de beschikbare onderzoeken niet of onvoldoende aantonen dat het gebruik van de derde-generatiepil riskanter is dan voorgaande edities.

 

Marktleider Microgynon® 30 (identiek aan Stediril® 30), een tweede-generatiepil, lijkt met een omzettoename van 13% het meest te profiteren van de teruggang bij de derde-generatiepillen zoals Marvelon® (-19%), Mercilon® (-21%) en Femodeen® (-18%). Laatstgenoemde anticonceptiva verliezen ook marktaandeel aan Yasmin®, een nieuwe anticonceptiepil die in april 2001 in ons land is geďntroduceerd. Derde-generatiepillen worden niet volledig vergoed door de zorgverzekeraar, maar Yasmin®, anderhalf tot twee keer zo duur als de andere spant de kroon: per verpakking voor 6 maanden moet de gebruikster € 10* zelf bijbetalen.

*N.B. (opm. SAN): het bedrag van de eigen bijdrage is hier abusievelijk foutief vermeld. De eigen bijdrage is € 10,47 per 3 maanden; € 20,95 per 6 maanden.

Ongewenst zwanger

Naast de derde-generatiepillen kwam de afgelopen periode ook het middel Implanon® in het nieuws. Implanon® is een anticonceptiemiddel dat in een kunststof staafje van 4 centimeter onderhuids wordt aangebracht en drie jaar lang werkzaam blijft. Vijftien vrouwen starten onlangs een gerechtelijke procedure tegen fabrikant Organon. De vrouwen willen schadevergoeding, omdat zij ongewenst zwanger werden. Het totaal aantal vrouwen dat ondanks het gebruik van Implanon® zwanger is geworden, is niet bekend. Sinds de introductie in september 1999 is het middel – dat door de (huis)arts wordt ingebracht – ongeveer 9.000 keer verstrekt via de openbare apotheek. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar is Implanon® 1.900 keer afgeleverd. Ten opzichte van het jaar 2001 is dit een toename van 23%.

Steeds jonger

Het afgelopen jaar is de anticonceptiepil 3,9 miljoen keer verstrekt via de openbare apotheek. Hiermee was een totaalbedrag van € 72 miljoen gemoeid. Van dit bedrag komt € 8 miljoen direct voor rekening van de gebruikster in de vorm van een GVS-bijdrage (conform het geneesmiddelenvergoedingssysteem). In Nederland gebruiken 1,7 miljoen vrouwen de pil. In de leeftijd van 16 tot 40 jaar gebruikt 48% van de vrouwen een anticonceptiepil (figuur 1). Het pilgebruik onder de dames bereikt het hoogtepunt op het 21ste levensjaar. Op deze leeftijd gebruikt 70% de pil. De laatste jaren beginnen steeds meer meisjes op jongere leeftijd met de pil. Inmiddels gebruiken 140.000 meisjes in de leeftijd van 14 tot 17 jaar de pil. Op 14-jarige leeftijd gebruikt 1 op de 6 meisjes, op 15-jarige leeftijd 1 op de 3 meisjes en op 16-jarige leeftijd 1 op de 2 meisjes.

Tabel 1: 10 meest gebruikte anticonceptiva, 1ste halfjaar 2002

 

 

 

Generatie

Verstrekkingen

1.

Microgynon® 30

2de

749.000

13%

2.

Marvelon®

3de

248.000

19%

3.

Trigynon®

2de

131.000

8%

4.

Stediril® 30

2de

102.000

17%

5.

Femodeen®

3de

85.000

18%

6.

Mercilon®

3de

81.000

21%

7.

Depo provera® 150

Prikpil

67.000

3%

8.

Trinordiol®

2de

63.000

11%

9.

Microgynon® 50

1ste

50.000

1%

10.

Yasmin®

3de*

48.000

345%

*opm. SAN: de Yasmin bevat het progestageen drosperinon, dat niet zonder meer ingedeeld kan worden bij de derde generatie

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

(terug naar verwijzing naar de tabel in de tekst)

 

Tabel 2: classificatie anticonceptiepillen

Eerste generatie

Tablet bevat 50 microgram ethinylestradiol en levonorgestrel, lynestrenol of norethisteron als progestagene component

Tweede generatie

Tablet bevat minder dan 50 microgram ethinylestradiol en dezelfde progestagenen als de pillen van de eerste generatie.

Derde generatie

Tablet bevat minder dan 50 microgram ethinylestradiol en desogestrel, gestodeen of norgestimaat* als progestagene component.

* opm. SAN: norgestimaat wordt tijdens de eerste passage in de lever omgezet in levonorgestrel en gedraagt zich als zodanig als een pil van de tweede generatie.

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas

Figuur 1: aandeel vrouwen dat de pil gebruikt naar leeftijd, 1ste halfjaar 2002

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

(terug naar verwijzing naar figuur in de tekst)

(terug naar nieuwsbrief)

home copyright disclaimer privacy