Anticonceptie bij afwijkende bloedingen

Afwijkend bloedingspatroon†| Onverklaarbaar vaginaal bloedverlies | Endometriose | Ernstige dysmenorroe

Afwijkend bloedingspatroon

Zowel bij een onregelmatig bloedingspatroon als bij overmatig bloedverlies verminderen de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister de hoeveelheid bloedverlies: cat.1. De minipil, de prikpil en het subdermaal implantaat Implanon kunnen onregelmatige bloedingen veroorzaken of versterken: cat.2. Gaat een onregelmatig bloedingspatroon niet gepaard met overmatig bloedverlies dan kunnen koperhoudende spiraaltjes en Mirena worden gebruikt: cat.1. Gaat het onregelmatig bloedverlies gepaard met heftige bloedingen, dan kan een koperhoudend spiraaltje de bloeding versterken: cat.2. De Mirena kan de bloedingen doen verminderen: cat.1. Worden de bloedingen na het inbrengen van de Mirena niet minder dan zijn de voordelen altijd nog groter dan de nadelen: cat.2.

Onverklaarbaar vaginaal bloedverlies

Hierbij dient eerst de oorzaak van het afwijkend bloedverlies te worden onderzocht. Is de oorzaak nog niet bekend, dan worden de combinatiepil, anticonceptiering, anticonceptiepleister en de minipil ingedeeld in categorie 2. De prikpil en het subdermaal implantaat Implanon worden vanwege de langdurige werking ingedeeld in categorie 3. Mirena en koperhoudende spiraaltjes zijn, indien zij al gebruikt worden op het moment van de onverklaarde bloeding, ingedeeld in categorie 2. Het inbrengen van een koperspiraaltje of de Mirena bij nog niet geŽvalueerde afwijkende vaginale bloeding wordt ontraden: cat.4.

Endometriose

De combinatiepreparaten (de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister) en de minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena verminderen de pijnklachten bij de menstruatie en kunnen bovendien de klachten, die gepaard gaan met endometriose aanzienlijk verminderen: cat.1. Dysmenorroeklachten en pijnklachten t.g.v. endometriose kunnen toenemen bij koperhoudende spiraaltjes: cat.2.

Ernstige dysmenorroe

De combinatiepreparaten (de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister) en de minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en de Mirena verminderen de pijnklachten bij de menstruatie: cat.1. Koperhoudende spiraaltjes kunnen dysmenorroeklachten doen toenemen: cat.2.

(terug naar groepsindeling)

home copyright disclaimer privacy