Bij- en nascholing

Cursussen | Inhoud van de cursussen | Kosten en inschrijving | Meer informatie

De Stichting Anticonceptie Nederland heeft een aantal cursussen ontwikkeld voor bij- en nascholing van beroepsbeoefenaren in de eerste en tweede lijn. De cursusduur is steeds 3 uur. De cursussen kunnen aangepast en gecombineerd worden ten behoeve van specifieke doelgroepen. De cursussen zijn bij uitstek geschikt gebleken voor inpassing in gestructureerde regionale bij- en nascholingsactiviteiten met instellingsaccreditatie. 

De volgende cursussen zijn beschikbaar:

Voor cursussen, die niet gegeven worden binnen een instellingsaccreditatie wordt accreditatie aangevraagd bij LHV, NVOG, KNOV en/of NVDA, afhankelijk van de samenstelling van de groep cursisten.

Kijk voor eventueel reeds geplande cursussen ook in de nationale agenda.

Inhoud van de cursussen

Praktische training inbrengen spiraaltjes en Implanon
 • introductie methoden van anticonceptie met speciale aandacht voor anticonceptie na de bevalling
 • insertietraining koper IUD's en Mirena
 • inbrengen en verwijderen Implanon

Minimum aantal deelnemers 12; maximum aantal deelnemers 25. Vanwege de corona maatregelen kan ook training gegeven worden voor kleinere groepen als er een hiervoor geschikte ruimte in het praktijkgebouw aanwezig is. Minimale totaalkosten € 500 incl.21% BTW. Per cursist berekenen we een vloeroppervlakte van 10 m2. Max. aantal cursisten voor deze prijs: 6. 

Deze cursus is geaccrediteerd door de KNOV voor 3 uur onder nr. 345831, door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)  en door het accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) met 3 punten.
Alvorens in te schrijven voor deze cursus wordt het volgen van de e-learning Anticonceptiezorg voor verloskundigen ten zeerste aanbevolen: http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/606/anticonceptie/ 
Inschrijven voor reeds georganiseerde cursus(sen) >>>

Anticonceptie: de kunst van de keuze
 • methoden van anticonceptie
 • het anticonceptieconsult
 • anticonceptie post partum
 • "rollenspel" aan de hand van ingebrachte casuïstiek

Minimum aantal deelnemers: 12; maximum aantal deelnemers: 25. Vanwege de corona maatregelen kan ook training gegeven worden voor kleinere groepen als er een hiervoor geschikte ruimte in het praktijkgebouw aanwezig is. Minimale totaalkosten € 500 incl.21% BTW. Per cursist berekenen we een vloeroppervlakte van 10 m2. Max. aantal cursisten voor deze prijs: 6.

Deze cursus is geaccrediteerd door de KNOV voor 3 uur onder nr. 345828

Pil en IUD in de dagelijkse praktijk

Een keuze kan gemaakt worden uit de navolgende onderwerpen:

 • doorbraakbloedingen bij pilgebruik
 • pil en libido
 • pil en huidaandoeningen
 • pil en depressie
 • geneesmiddeleninteractie bij pilgebruik
 • pil vergeten
 • pil en hoofdpijn
 • anticonceptie post-coïtum
 • intra-uteriene anticonceptie en bloedingen
 • intra-uteriene anticonceptie en expulsies

N.B. Tijdens een cursus is het mogelijk ca. 6 van bovenstaande onderwerpen te behandelen. Minimum aantal deelnemers: 20; maximum aantal deelnemers onbeperkt.

Intra-uteriene anticonceptie: mythen, feiten en vaardigheden
 • kort historisch overzicht
 • werkingsmechanismen koperhoudende intra-uteriene middelen
 • werkingsmechanismen hormoonafgevende intra-uteriene systemen
 • indicaties en contra-indicaties intra-uteriene middelen
 • bijwerkingen
 • in Nederland beschikbare middelen
 • hardnekkige mythen en misverstanden
 • insertietechnieken koper-IUD's, koperimplantaat en hormoonafgevend intra-uterien systeem 
 • mogelijke problemen bij insertie

Minimum aantal deelnemers: 12; maximum aantal deelnemers: 25.

Niet-pil gebonden methoden van anticonceptie
 • intra-uteriene anticonceptie (ingekort programma cursus intra-uteriene anticonceptie)
 • lange termijn vormen van hormonale anticonceptie: Implanon en Mirena
 • indicaties en contra-indicaties
 • training vaardigheden insertie koper-IUD's, koperimplantaat en Mirena
 • training insertie en verwijderen van Implanon

Minimum aantal deelnemers: 15; maximum aantal deelnemers: 25.

Cursus op maat
U stelt zelf de cursus samen gericht op uw persoonlijke wensen gerelateerd aan de beschikbare tijd. Minimum aantal deelnemers 15. Maximum aantal deelnemers afhankelijk van de inhoud van de cursus.
Kosten en inschrijving

De kosten van de cursussen zijn van meerdere factoren afhankelijk. Een kostenbegroting voor een of meerdere cursussen kan aangevraagd worden door het onderstaande formulier in te vullen en te versturen.

Bij uitvoering van beide KNOV geaccrediteerde cursussen -indien op één dag gepland- bedragen de cursuskosten in totaal € 95 i.p.v. € 130 (korting ~ 26%)

Heeft U belangstelling om als individu deel te nemen aan een te organiseren bijeenkomst bij U in de regio vul dan ook het formulier in. U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht van de mogelijkheden.

Aanvraagformulier voor meer informatie en inschrijving cursussen (s.v.p. aanvinken wat van toepassing is)

    Ik wil graag een kostenbegroting voor de volgende cursus(sen) van de SAN:

    Ik heb belangstelling voor de volgende cursus(sen) van de SAN, indien georganiseerd bij mij in de regio:

    Praktische training inbrengen spiraaltjes en Implanon (basiskosten incl. 21% BTW € 65 p.p.) (geaccrediteerd door KNOV, Huisartsen (ABC1) en V&VN voor 3 punten) 

        ik wil graag per email bericht ontvangen bij organisatie op nieuwe locaties (email:

    Anticonceptie: de kunst van de keuze (basiskosten incl. 21% BTW € 65 p.p.) (geaccrediteerd door KNOV voor 3 puntenj)

        ik wil graag per email bericht ontvangen bij organisatie op nieuwe locaties (email:

    Er is meer dan de pil..... Alternatieven..... Vaardigheden

    Pil en IUD in de dagelijkse praktijk

    Intra-uteriene anticonceptie: mythen, feiten en vaardigheden

    Niet-pil gebonden methoden van anticonceptie

    Cursus op maat 

        Mijn wensen voor de cursus op maat zijn (beschrijf in onderstaand vak): 

 

De doelgroep bestaat uit: (meerdere keuzes mogelijk: houdt bij meerdere keuzes tijdens de selectie de ctrl toets ingedrukt)

 

Te verwachten aantal deelnemers: 15 - 25    25 - 40    > 40

Locatie en catering (voor de vaardigheidstrainingen 2 ruimtes nodig)

    zijn beschikbaar (geen kosten voor SAN)

    door SAN te regelen

Voorstel datum (data):

 

Aanvullende gegevens: (*: vul deze gegevens in ieder geval in)

    

Achternaam:*
Voorletters:
Roepnaam:*
Beroep:
BIG reg.nr:*
Organisatie:
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:*
Fax:
e-mail:*
Opmerkingen:
N.B. na het verzenden van dit formulier ontvangt U als regel binnen 24 uur een bevestiging van de SAN.

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 17 februari 2020

home copyright disclaimer privacy