Anticonceptie bij endocriene afwijkingen

Zwangerschapsdiabetes in de voorgeschiedenis | Diabetes zonder bijkomend vaatlijden | Diabetes met bijkomend vaatlijden of reeds langer dan 20 jaar bestaand | Diabetes met nephropathie, retinopathie of neuropathie | Schildklierafwijkingen

De adviezen, die worden gegeven voor het gebruik van anticonceptiva bij diabetes (suikerziekte) zijn afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Zwangerschapsdiabetes in de voorgeschiedenis

Alle hormonale en intra-uteriene middelen kunnen zonder risico worden voorgeschreven: cat.1.

Diabetes zonder bijkomend vaatlijden, zowel insuline als niet-insuline afhankelijk

Alhoewel de koolhydraattolerantie mogelijk negatief be´nvloed wordt door gebruik van combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister bestaat er vooral een verhoogd risico op vaatafwijkingen en arteriŰle trombose: cat.2. Minipil, prikpil en het subdermaal implantaat Implanon kunnen de koolhydraatstofwisseling eveneens be´nvloeden. Hierbij bestaat geen verhoogd risico op trombose: cat.2. Levonorgestrel kan de suiker- en vetstofwisseling enigszins be´nvloeden. Of de geringe hoeveelheid levonorgestrel, die bij gebruik van de Mirena wordt afgegeven ook enig effect hierop heeft is onduidelijk. Wetenschappelijke gegevens hierover ontbreken. Voor alle zekerheid vindt indeling van de Mirena plaats in categorie 2. Koperhoudende spiraaltjes worden bij alle vormen van diabetes ingedeeld in categorie 1.

Diabetes met nephropathie, retinopathie of neuropathie

Als de diabetes gepaard gaat met nierafwijkingen (nephropathie), afwijkingen van het netvlies (retinopathie) of afwijkingen aan het zenuwstelsel (neuropathie), die het gevolg zijn van de diabetes, dan is de ernst van de aandoening bepalend voor de indeling van de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister  in categorie 3 of 4.  Dit betekent, dat in alle gevallen de nadelen van de pil groter zijn dan de voordelen. De minipil, het subdermaal implantaat Implanon en de Mirena zijn toegestaan, indien adequate controles mogelijk zijn: cat.2. De indeling van de Mirena in categorie 2 wordt zekerheidshalve zo gedaan wegens de mogelijke lichte be´nvloeding op suiker- en vetstofwisseling. Onderzoeksgegevens hierover ontbreken echter. De prikpil is uitsluitend toegestaan indien andere vormen van anticonceptie bezwaren opleveren en strikte medische controles mogelijk zijn: cat.3. Ook bij deze ernstige vormen van suikerziekte kunnen koperhoudende spiraaltjes zonder bezwaar worden ingebracht: cat.1.

Diabetes met bijkomend vaatlijden of reeds langer dan 20 jaar bestaand

Als de diabetes gepaard gaat met overige vaatafwijkingen, niet zijnde nephropathie, retinopathie of neuropathie, die het gevolg zijn van de diabetes of als de ziekte reeds meer dan 20 jaar bestaat, dan is de ernst van de aandoening bepalend voor de indeling van de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister in categorie 3 of 4. Dit betekent, dat in alle gevallen de nadelen van de pil groter zijn dan de voordelen. De minipil, het subdermaal implantaat Implanon en de Mirena zijn toegestaan, indien adequate controles mogelijk zijn: cat.2. De indeling van de Mirena in categorie 2 wordt zekerheidshalve zo gedaan wegens de mogelijke lichte be´nvloeding op suiker- en vetstofwisseling. Onderzoeksgegevens hierover ontbreken echter. De prikpil is uitsluitend toegestaan indien andere vormen van anticonceptie bezwaren opleveren en strikte medische controles mogelijk zijn: cat.3. Ook bij deze ernstige vormen van suikerziekte kunnen koperhoudende spiraaltjes zonder bezwaar worden ingebracht: cat.1.

Schildklierafwijkingen

Indien de schildklier is vergroot (struma) of te snel of te langzaam werkt (hyper-, resp. hypothyro´die) wordt de aandoening niet be´nvloed door gebruik van hormonale of intra-uteriene anticonceptie. Combinatiepil, anticonceptiering, anticonceptiepleister, minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon, koperhoudende spiraaltjes en Mirena worden dan ook bij genoemde goedaardige schildklierafwijkingen ingedeeld in categorie 1.

(terug naar groepsindeling)

home copyright disclaimer privacy