NVU PatiŽntenfolder sterilisatie bij de man (vasectomie)

© Nederlandse Vereniging voor Urologie

 

Inleiding | Voorbereiding | Ingreep | Na de ingreep | Vruchtbaarheid | Complicaties | Wat verder van belang kan zijn | Tot slot

 

Inleiding  

In overleg met uw arts heeft u besloten een vasectomie te ondergaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om ongewenste zwangerschap te voorkomen (b.v. de anticonceptie pil, het condoom, het spiraaltje). Het grote verschil tussen bovengenoemde methoden en sterilisatie is, dat de laatste beschouwd moet worden als een definitieve anticonceptie methode, d.w.z. in principe is de sterilisatie onomkeerbaar (onherroepelijk). Een sterilisatie is dan ook alleen een goede keuze wanneer u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt. Door een onderbreking van de zaadleiders te bewerkstelligen wordt voorkomen, dat zaadcellen het zaadvocht bereiken bij de samenleving. Een sterilisatie is een eenvoudige ingreep en is niet van invloed op uw seksuele leven. Sterilisatie is een zeer veilige vorm van anticonceptie.

Voorbereiding  

De dag van de ingreep moet u vrij nemen. De ingreep moet onder steriele omstandigheden gebeuren om infectie te voorkomen. Daarom is het nodig voor de ingreep de balzak helemaal te scheren. U behoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (Sintrom, acetosal) zal deze medikatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen tevoren gestaakt zijn. Acetosal dient 7 dagen voor de ingreep gestaakt te worden. Voor nŠ de ingreep neemt u een strak zittende onderbroek of zwembroek mee, die u zeker tot 24 uur na de ingreep moet aanhouden. Zelf autorijden na de ingreep wordt afgeraden; geadviseerd wordt voor vervoer naar huis zorg te dragen.

Ingreep  

De vasectomie geschiedt poliklinisch onder plaatselijke verdoving. Na desinfektie van de balzak krijgt u twee injekties in de huid van de balzak links en rechts of in de zaadstreng in de liesstreek. Vervolgens maakt de arts ter plaatse van de verdoofde huid een kleine snede links en rechts waarbij hij de zaadleiders vrijmaakt (figuur 1). Van beide zaadleiders wordt een stukje verwijderd en de uiteinden worden afgebonden (figuur 2 en 3).

figuur 1

figuur 2

figuur 3 figuur 4

 

Hierna worden zo nodig de wondjes weer gesloten met hechtingen, die na ongeveer 1 week oplossen en dus niet verwijderd hoeven te worden (figuur 4). Tijdens de ingreep voelt u vaak een trekkend pijnlijk gevoel in met name de liezen, omdat de zaadleider door het lieskanaal loopt. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Na de ingreep  

Na de ingreep komen er gaasjes op de beide wondjes die u 2 dagen moet laten zitten. Geadviseerd wordt een strakke onderbroek of zwembroek te dragen. Om nabloeding te voorkomen kunt u het de rest van de dag het beste rustig aan doen. Na 2 dagen kunt u het verband zelf verwijderen. Hierna mag u weer douchen. (Baden is na 5 dagen weer mogelijk). Als de verdoving is uitgewerkt kan het gebied van de balzak en liezen pijnlijk worden. Hiervoor kunt u een pijnstiller nemen (b.v. paracetamol). De volgende dag kunt u in het algemeen weer aan het werk gaan. De eerste dagen na de operatie moet u zware werkzaamheden vermijden. Gedurende ongeveer 5 dagen moet u niet fietsen, sporten, zwemmen of zwaar tillen. Na 5 dagen is geslachtsgemeenschap weer toegestaan.

Vruchtbaarheid  

Na de ingreep bent u nog niet meteen onvruchtbaar. De eerste maanden na de operatie komen er bij de zaadlozing nog zaadcellen vrij. Daarom moet u in deze periode nog een voorbehoedsmiddel blijven gebruiken. Na tenminste 15-20 zaadlozingen, die u in ongeveer 3 maanden na de ingreep moet hebben, zijn de zaadcellen meestal verdwenen. Na deze periode wordt het zaadmonster onderzocht. Dit onderzoek is essentieel voor het vaststellen van onvruchtbaarheid. Hiervoor krijgt u een potje mee, dat u dan met sperma moet inleveren. Het zaadmonster moet u binnen enkele uren na de zaadlozing inleveren. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts. Zijn er geen zaadcellen meer zichtbaar dan is de sterilisatie geslaagd en de behandeling teneinde. In dit geval kunt u stoppen met andere voorbehoedsmiddelen. Het kan voorkomen dat u meermalen een zaadmonster moet inleveren, totdat de uitslag laat zien dat er geen zaadcellen meer aanwezig zijn.

Controle  

Zo nodig wordt een afspraak gemaakt voor een controle bij uw uroloog.

 

Complicaties  

Een geringe blauwverkleuring van de balzak en/of basis van de penis komt vaak voor. Ook wat bloed- of vochtverlies uit de wondjes is niet verontrustend en gaat in de regel vanzelf snel over. Zelden treedt een nabloeding of wondinfectie op. Pijn nŠ de ingreep treedt frequent op en gaat gepaard met een beurs gevoel in de zaadballen of pijn tijdens het lopen. Meestal duurt dit slechts enkele dagen. U moet uw behandelend arts waarschuwen indien u koorts krijgt (boven de 38.5oC), er een sterke zwelling van de balzak optreedt, het wondje blijft bloeden of er uitermate veel pijn is. Tevens kan na de sterilisatie een gevoel van stuwing optreden; dit kan leiden tot pijnlijke sensaties voorafgaand aan de zaadlozing, maar is zeldzaam en meestal tijdelijk.

Wat verder van belang kan zijn:

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering? Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiŽnt geholpen worden.

Tot slot Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie.

(terug naar sterilisatie man)
home copyright disclaimer privacy