Anticonceptie bij aandoeningen van galblaas, galwegen en lever

Aandoeningen van de galblaas | Cholestase (galstuwing) | Leverafwijkingen | Virale hepatitis | Levercirrose | Levertumoren

Aandoeningen van de galblaas

Er zijn aanwijzingen dat de kans op aandoeningen van de galblaas bij het gebruik van de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister iets verhoogd is en een reeds bestaand galblaaslijden kan verergeren: indeling afhankelijk van de symptomen in categorie 2 of 3. Ook sommige progestagenen verhogen de kans op aandoeningen van de galblaas of kunnen een reeds bestaand galblaaslijden verergeren: categorie 2. Koperhoudende spiraaltjes hebben geen invloed op het ontstaan of verergeren van galblaasaandoeningen van de galblaas of galwegen: cat.1.

 1. met symptomen

  1. behandeld door cholecystectomie (galblaasverwijdering): combinatiepil, anticonceptiering, anticonceptiepleister, minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.2. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

  2. medicamenteus behandeld: combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.3. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.2. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

  3. actueel: combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.3. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.2. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

 2. zonder symptomen: combinatiepil, anticonceptiering, anticonceptiepleister, minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.2. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

Cholestase (galstuwing) in de voorgeschiedenis

 1. in relatie tot zwangerschap. Als in de voorgeschiedenis galstuwing tijdens de zwangerschap heeft plaatsgevonden, zich uitend in geelzucht tijdens de zwangerschap, dan zou dat een verhoogd risico zijn voor de ontwikkeling van galstuwing tijdens het gebruik van de combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.2. Bij gebruik van uitsluitend progestagenen is er geen verhoogd risico: minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.1. Koperhoudende spiraaltjes hebben geen invloed op het ontstaan of verergeren van galblaasaandoeningen van de galblaas of galwegen: cat.1.

 2. in relatie tot het gebruik van de pil. Als tijdens pilgebruik eerder sprake is geweest van galstuwing dan is de kans op herhaling bij hernieuwd pilgebruik verhoogd: combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.3. Op theoretische gronden zou dit ook het geval kunnen zijn bij het gebruik van uitsluitend progestagenen alhoewel documentatie daarover ontbreekt. Bij de mogelijkheid tot adequate controle kunnen deze middelen toch worden voorgeschreven: minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.2. Koperhoudende spiraaltjes hebben geen invloed op het ontstaan of verergeren van galblaasaandoeningen van de galblaas of galwegen: cat.1.

Leverafwijkingen

De hormonen in de pil worden gemetaboliseerd in de lever en het gebruik hiervan kan een nadelig effect hebben op de gezondheid van vrouwen, die al een beperking hebben in het normaal functioneren van de lever. Dit geldt zeker voor de combinatiepreparaten maar in iets mindere mate ook voor de anticonceptiva met uitsluitend progestagenen. Alleen bij draagsters van het hepatitis virus zonder verdere verschijnselen is dit nadelig effect afwezig. Koperhoudende spiraaltjes hebben geen invloed op het ontstaan of vergeren van leverafwijkingen.

Virale hepatitis

 1. actief: combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.4. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.3. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

 2. draagster: alle vormen van hormonale en intra-uteriene anticonceptie toegestaan: cat.1.

Levercirrose

 1. matig (gecompenseerd): combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.3. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.2. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

 2. ernstig (gedecompenseerd): combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.4. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.3. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

Levertumoren

 1. adenoma (goedaardig): combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.4. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.3. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

 2. hepatoma (kwaadaardig): combinatiepil, anticonceptiering en anticonceptiepleister: cat.4. Minipil, prikpil, het subdermaal implantaat Implanon en Mirena: cat.3. Koperhoudende spiraaltjes: cat.1.

(terug naar groepsindeling)

home copyright disclaimer privacy