Overzicht van de groepsindeling volgens de WHO

Het WHO-rapport maakt een indeling in meerdere groepen van ziekten en aandoeningen, waarbij voor iedere ziekte of aandoening per groep anticonceptiva een advies wordt gegeven betreffende de categorie, waarin de betreffende anticonceptiva bij de besproken ziekten en aandoeningen wordt aangegeven. Deze adviezen worden ook gegeven voor o.a. anticonceptie in relatie tot leeftijd, gewicht, kraambed en andere bijzondere situaties waar ook gezonde personen mee te maken kunnen krijgen. Hieronder volgt een groepsoverzicht. Voor details kan per groep doorgelinkt worden naar de betreffende pagina.

Groep

Onderwerpen

Persoonlijke kenmerken en anticonceptie

Leeftijd; pariteit; roken; gewicht; anatomische afwijkingen; operaties aan de vrouwelijke geslachtsorganen

Anticonceptie in relatie tot voortplanting

Zwangerschap; kraambed; borstvoeding; abortus; buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Anticonceptie bij hart- en vaatziekten

Meervoudige risicofactoren voor hart- en vaatziekten; diepe veneuze trombose en longembolie; oppervlakkige veneuze trombose; ischaemische hartziekten; cerebrovasculair accident (CVA); hyperlipidaemie; afwijkingen aan de hartklep

Anticonceptie bij hypertensie (verhoogde bloeddruk)

Hypertensie; hypertensie in eerdere zwangerschap

Anticonceptie bij neurologische aandoeningen

Hoofdpijn, waaronder migraine; epilepsie

Anticonceptie bij irregulaire (onregelmatige) bloedingen

Afwijkend bloedingspatroon; onverklaarbaar vaginaal bloedverlies; endometriose; ernstige dysmenorroe 

Anticonceptie bij infecties van de geslachtsorganen en bij HIV en AIDS

Ontstekingen in het kleine bekken (PID); seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's); verhoogd risico op besmetting met het HIV-virus; HIV-positieven; AIDS-patiŽnten 

Anticonceptie bij gynaecologische tumoren

Goedaardige ovariumtumoren; trophoblastaandoeningen; ectopie van de cervix; cervicale intraepitheliale neoplasie (CIN); cervixcarcinoom (in afwachting van behandeling); endometrium (baarmoederslijmvlies) kanker; ovarium (eierstok) kanker; fibromen/myomen (vleesbomen); 

Anticonceptie bij mamma (borst) afwijkingen

Goed- en kwaadaardige aandoeningen van de borsten

Anticonceptie bij overige infecties

Schistosomiasis; tuberculose; malaria

Anticonceptie bij endocriene afwijkingen

Diabetes (suikerziekte); schildklierafwijkingen

Anticonceptie bij aandoeningen van galblaas, galwegen en lever

Galblaasafwijkingen; doorgemaakte geelzucht; levercirrose; levertumoren

Anticonceptie bij anemie (bloedarmoede)

Thalassaemie; sikkelcel ziekte; ijzergebreksanemie

Anticonceptie en geneesmiddelengebruik

Interactie met medicijnen, die de leverenzymen beÔnvloeden; antibiotica

(terug naar inleiding WHO-adviezen)

home copyright disclaimer privacy