Insertie Nova-T

(zie ook de algemene richtlijnen voor insertie van een IUD)

Voor het inbrengen van de Nova-T wordt een gecombineerde techniek gebruikt.

N.B. Nova-T is in Nederland niet meer verkrijgbaar

In de verpakking van de Nova T bevindt zich het Nova T spiraaltje in de inbrengbuis met daarnaast de schuiver. Laat de verpakking gesloten tot na het sonderen van de uterus.

Open de verpakking gedeeltelijk aan de kant van de ring van de schuiver (a). Trek geleidelijk aan de draadjes van het IUD, terwijl met de andere hand het IUD in de verpakking wordt gefixeerd en trek de armpjes van het IUD in de inbrengbuis tot aan de 'knopjes' (b). Neem de schuiver uit de verpakking en breng deze in de inbrengbuis tot aan het stammetje van het IUD. Houdt met de andere hand de draadjes iets aangespannen om te voorkˇmen dat het IUD voortijdig uit de inbrengbuis wordt geduwd (c). Stel het gele ringetje in op de sondelengte, waarbij de onderkant van de ring ingesteld wordt op de lengte van de uterus. Let erop, dat het ringetje in hetzelfde horizontale vlak ligt, waarin de armpjes later worden ontvouwen.  De inbrenghuls kan in de verpakking eventueel iets  worden gebogen overeenkomstig de positie van de uterus.

Breng de inbrengbuis voorzichtig in de baarmoeder tot aan de gele ring. De inbrengbuis is dan tot op ca. 1-1Ż cm (de dikte van het gele ringetje) van de fundus ingebracht. De ring dient in horizontale positie te blijven om een correct uitvouwen van het IUD in het cavum uteri te garanderen. De aanhaaktang aan de portio kan tijdens de procedure door een assistent onder lichte spanning worden gehouden (d). 

Terwijl de schuiver wordt vastgehouden wordt de inbrengbuis teruggetrokken tot aan het ruwe deel van de schuiver. Hierdoor ontvouwen de armpjes van de Nova-T in de uterus (e).  

Vervolgens worden inbrengbuis en schuiver voorzichtig weer naar voren geduwd, totdat het IUD tegen de fundus aan komt te liggen (f).

Haal vervolgens het IUD uit de inbrengbuis door deze over de schuiver, die ter plaatse gehouden moet worden, terug te trekken. Als het IUD uit de inbrengbuis komt is dit soms voelbaar, Verwijder nu eerst de schuiver en vervolgens de inbrengbuis, bij voorkeur met een licht roterende beweging in dezelfde richting, waarin het IUD werd ingebracht (g). 

Hierdoor voorkomt men dat het IUD door verhaking van het uiteinde van de inbrengbuis met de koperdraad op het stammetje van het IUD weer gedeeltelijk mee naar beneden wordt getrokken (h). Tot slot worden de draadjes op ca. 2 cm vanaf de baarmoedermond afgeknipt.

 

home copyright disclaimer privacy