Insertie T-safe Cu 380A QL

(zie ook de algemene richtlijnen voor insertie van een IUD)

(instructiefilm insertie T-Safe)

Voor het inbrengen van de T-safe Cu 380A QL (Quick Load) wordt gebruik gemaakt van de zgn. push-in techniek. Alvorens de verpakking te openen is het raadzaam de positie van de uterus te bepalen en de sondelengte te meten. Blijkt het niet mogelijk het ostium internum met de sonde te passeren, dan zal ook het inbrengen van het IUD een probleem vormen. Kan het ostium internum wel gepasseerd worden dan kan doorgegaan worden met de inbrengprocedure. Open de verpakking aan de zijde, die het verst is gelegen vanaf het IUD. Stel het ringetje op de inbrengbuis in op de sondelengte + 1 cm. Is geen sondelengte gemeten, stel het dan in op max. 10 cm.

De T-Safe Cu 380A QL wordt kant en klaar voor insertie in de steriele verpakking geleverd. Bekijk ook de instructiefilm.

Houd de nylondraden strak zodat ze niet naar boven glijden. Duw met de witte duwstift het spiraaltje omhoog in de inbrenghuls. De beide zijarmen van het spiraaltje glijden in de inbrenghuls.

Schuif de witte duwstift verder tot aan het blauwe streepje op de inbrengbuis. Het uiteinde van het spiraaltje moet 2 mm buiten de inbrengbuis uitsteken.
a b c d

Controleer of de breedste zijde van de ring parallel loopt met de armen van het spiraaltje. In deze richting zullen de armen zich na het terugtrekken van de inbrengbuis ontvouwen.  

Breng vervolgens de inbrengbuis met het iud in tot aan de fundus uteri (a).
Fixeer de witte duwstift met duim en wijsvinger en schuif vervolgens de inbrengbuis terug (b), waardoor de horizontale armpjes zich kunnen ontvouwen (c).
Verwijder de duwstift en verwijder tot slot de inbrengbuis met een licht roterende beweging in dezelfde richting als waarin het iud is ingebracht. De rotatie is gewenst om terugtrekken van het iud door 'verhaking' met de koperdraad te voorkomen. Houdt tijdens het verwijderen van de inbrengbuis de uterus met de aangehaakte kogeltang nog onder lichte tractie om het verwijderen van de inbrengbuis correct te laten verlopen.
Knip vervolgens het draadje af op circa 1,5-2 cm vanaf het ostium externum (d).
De insertie-instructie kan hier worden gedownload (pdf file)

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 24 februari 2020

home copyright disclaimer privacy