Klassieke methoden van anticonceptie

 

abstinentie | co´tus interruptus | lactatie amenorroe | richtlijnen NVOG 

Abstinentie of het zich geheel onthouden van geslachtsgemeenschap is vanzelfsprekend een methode, waarbij -althans theoretisch- geen zwangerschap zal ontstaan. Dit blijkt in de praktijk toch moeilijk te zijn. Uit onderzoek blijkt toch meer dan 10% van degenen, die deze vorm van anticonceptie proberen toe te passen, jaarlijks zwanger te worden!!

Een tweede methode is de co´tus interruptus. Letterlijk betekent dit: onderbroken geslachtsgemeenschap. Hierbij wordt de penis teruggetrokken uit de schede voordat ejaculatie (zaadlozing) plaats vindt. Echt betrouwbaar is deze methode niet. Komt er zgn. 'voorvocht' afkomstig uit de klieren van Cowper in de schede, dan kan dit toch tot zwangerschap leiden, aangezien dit voorvocht ook al actieve zaadcellen kan bevatten. Deze methode wordt ook wel genoemd: "Voor het zingen (of voor de zegen) de kerk uit!"

De LAM of lactatie amenorroe kan toegepast worden in het kraambed indien de baby volledige borstvoeding krijgt. Onder volledige borstvoeding wordt verstaan alle voedingen uitsluitend borstvoeding. Voor het onderdrukken van de eisprong is het noodzakelijk, dat de baby ook steeds aangelegd wordt: afkolven mag in dit geval dus niet. De baby mag ook geen tussendoortjes als fruithapjes krijgen! De zuigreflex is noodzakelijk om bij de moeder de afgifte van GnRH (=gonadotropinen afgevend hormoon in de hypothalamus -centraal in de hersenen gelegen-) uit te schakelen. Het GnRH stimuleert de hypofyse (het hersenaanhangsel) tot de afgifte van hormonen, die de ovariŰle activiteit (werking van de eierstok) weer op gang brengen.

Naast volledige borstvoeding is ook de amenorroe noodzakelijk om van een betrouwbare vorm van anticonceptie te kunnen spreken. Amenorroe betekent: geen bloeding. Bij deze methode van anticonceptie is iedere bloeding, die na 15 dagen na de geboorte optreedt te beschouwen als het einde van de amenorroe. De anticonceptie is dan niet meer zeker en er zal begonnen moeten worden met andere methoden van anticonceptie. Na 6 maanden is de methode, ook als er nog geen bloeding is geweest, onbetrouwbaar.

 

Overzicht betrouwbaarheid klassieke methoden

Richtlijn nr.44 NVOG: natuurlijke geboorteregeling

Richtlijn nr.45 NVOG: lactatie-amenorroemethode

home copyright disclaimer privacy