De minipil

Richtlijn NVOG | NHG-standaard

De minipil is een vorm van hormonale anticonceptie, waarbij er uitsluitend een progestatieve stof in de pil zit. De vroeger in Nederland gebruikte minipil Exluton had een zeer lage dosis van de werkzame stof en diende daardoor erg precies te worden ingenomen. Als er meer dan 2 uur werd afgeweken van het moment van inname, dan nam de betrouwbaarheid sterk af.

Momenteel is in Nederland alleen de Cerazette als minipil verkrijgbaar. Deze pil bevat 75µg desogestrel per tablet. De pil moet dagelijks worden ingenomen. Er is GEEN STOPWEEK. Doordat volledige ovulatieremming optreedt bij deze pil is het eigenlijk niet meer een 'minipil' maar een volwaardige ovulatieremmer geworden, die even betrouwbaar is als de gewone pil. De betrouwbaarheid wordt nog vergroot door het effect op het cervixslijm. Dit wordt visceus, waardoor het nagenoeg ondoorgankelijk wordt voor zaadcellen. Deze minipil is bij uitstek geschikt als hormonale vorm van anticonceptie bij borstvoeding. Er kan 6 weken na de geboorte van de baby mee worden begonnen. In de borstvoeding ontbreken dan de oestrogenen, die bij de gewone pil daarin wel aanwezig zijn. Bovendien is de kans op trombose bij de minipil te verwaarlozen.

De halfwaardetijd van de etonogestrel is ongeveer 30 uur. Dit betekent, dat er een zeker cumulatief effect optreedt bij gebruik van deze pil en er enige 'reserve' aan hormoon wordt opgebouwd. Bij het vergeten van de pil kan de pil alsnog binnen 12 uur na het vergeten worden ingenomen zonder de anticonceptieve werking te verliezen. 

De minipil beļnvloedt het bloedingspatroon zoals dit het geval is bij alle vormen van progestageen-alleen anticonceptie.

Overzicht betrouwbaarheid progestageen-alleen methoden van hormonale anticonceptie

Richtlijn nr.42 NVOG: progestageen-anticonceptie

NHG-standaard M02 hormonale anticonceptie

(terug naar progestageen-alleen anticonceptie)

home copyright disclaimer privacy