Nieuwsbrief nr.8, 9 december 2004

Persbericht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen over de morningafter pil

Zojuist heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen het volgende persbericht doen uitgaan:


P E R S B E R I C H T

Den Haag, 9 december 2004 

Geen recept meer nodig voor morning-after pil 

De morning after pil is niet meer receptplichtig. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft dit besluit al op 8 juni 2004 genomen, maar heeft toen als voorwaarde gesteld dat de registratiehouder van de morning-after pil Norlevo de bijsluiter moest aanpassen om duidelijkere informatie omtrent het gebruik van de pil aan de gebruikster te bieden. 

Op 12 november 2004 is deze bijsluiter goedgekeurd, en daarmee is tevens de statuswijziging van de morning-after pil van receptplichtig (UR) naar niet-receptplichtig (NR) bekrachtigd. 

Deze wijziging houdt in dat deze pil zonder recept kan worden verkregen, en eventueel ook buiten de apotheek mag worden verstrekt, mits de in november goedgekeurde bijsluiter meegeleverd wordt. De firma heeft het College meegedeeld dat zij verwachten Norlevo met de correcte bijsluiter halverwege januari 2005 te kunnen distribueren. De nieuwe bijsluiter is momenteel beschikbaar via de nieuwspagina van de website van het CBG (http://www.cbg-meb.nl) .


De nieuwe bijsluitertekst is ook te downloaden vanaf deze website:
Om de tekst te kunnen lezen heeft U wel de Acrobat reader nodig

Concreet betekent dit, dat als de nieuwe bijsluiter wordt afgedrukt en door de apotheker wordt meegeleverd de Norlevo vanaf nu zonder recept gekocht kan worden. Ook moet het mogelijk zijn zelf deze bijsluiter af te drukken en mee te nemen naar de apotheek om zonder recept een verpakking van de Norlevo tegen betaling aan te schaffen. In feite is op het moment van de statuswijziging op 12 november er nu reeds sprake van een zelfzorgmiddel, waardoor er geen vergoeding meer van het middel plaatsvindt. Overeenkomstig het recente schrijven van de Minister van VWS de heer H. Hoogervorst aan de Kamer (Kenmerk DBO-CB-U-2494560) zal dan alleen nog vergoeding plaatsvinden aan jongeren tot 21 jaar bij verstrekking door de apotheek op voorschrift. Vermoedelijk zal de noodpil toch nog door de verzekeraar betaald blijven worden indien aflevering geschiedt bij voorschrift op recept totdat de nieuwe bijsluiter door de leverancier gereed is. Zekerheid hierover bestaat echter niet. 

De mogelijkheid tot het downloaden van een recept blijft voorlopig vanaf onze website bestaan. Ook na volledige vrijgave zal downloaden van een recept mogelijk blijven voor jongeren tot 21 jaar.

Met vriendelijke groet,

dr. R.J.C.M.Beerthuizen, directeur Stichting Anticonceptie Nederland.  

 

home copyright disclaimer privacy