Nieuwsbrief nr.6, 14 april 2004

Hierbij ontvangt U nieuwsbrief nr.6 van de Stichting Anticonceptie Nederland. 

In deze brief wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van anticonceptiemiddelen en aan de recente voorlichtingsactiviteiten van de SAN.

>> Anticonceptie: welke methode past het best bij jou?
>> Anticonceptietest
>> Voorbeeld internet recept voor de morningafter pil op de afdeling spoedeisende eerste hulp
>> Femcap© nu ook in Nederland verkrijgbaar
>> Flexi-T + 380©: een nieuw koperspiraaltje
>> Essure©: nieuwe methode van sterilisatie
>> Wist u dat........

 

Anticonceptie: welke methode past het best bij jou?

Deze week is een nieuwe voorlichtingsfolder verschenen van de Stichting Anticonceptie Nederland. Door een steeds maar groter wordend scala aan anticonceptiemogelijkheden wordt het moeilijker om een juiste keuze te maken. De folder geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden van anticonceptie, waarbij de betrouwbaarheid van de verschillende methoden is aangegeven en aandacht wordt besteed aan het gebruiksgemak. De folder wordt verspreid via huisartsen en apothekers. Grootschalige verspreiding is mogelijk gemaakt dank zij financiering en logistieke ondersteuning door Organon Nederland BV.

Anticonceptietest

Aansluitend op de voorlichtingsbrochure hebben de Stichting Anticonceptie Nederland en Organon Nederland BV een anticonceptietest ontwikkeld, die eveneens bedoeld is als hulpmiddel bij het maken van een juiste keuze. Aan de technische uitvoering hiervan wordt nog de laatste hand gelegd. De voorlopige versie is inmiddels al uit te voeren zowel op de website van de SAN (www.anticonceptie-online.nl/anticonceptietest.htm) als op de site van Organon (www.anticonceptie.nl). Eerder publiceerde Schering Nederland BV al een anticonceptietest: www.anticonceptietest.nl.

 

Voorbeeld internet recept voor de morningafter pil op de afdeling spoedeisende eerste hulp van het Rode Kruis/Juliana Kinderziekenhuis

Als eerste -bij ons bekende-  afdeling Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van een ziekenhuis heeft het Rode Kruis/Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag een voorbeeld van een online recept voor de morningafter pil bij de receptie klaar liggen om zo direct te kunnen voldoen aan de regelmatige verzoeken, waarvoor patiënten zich op de Eerste Hulp melden. Door dit initiatief worden wachttijden verkort en onnodige consulten vermeden. 

Femcap© nu ook in Nederland verkrijgbaar

Sinds begin April is de FemCap ook in Nederland verkrijgbaar via de apotheek. De FemCap is een barrièremiddel, gemaakt van silicone en wordt op de baarmoedermond geplaatst. De FemCap is er in de maten small, medium en large.

Flexi-T + 380©: een nieuw koperspiraaltje

De Flexi-T + 380 is een koperspiraaltje dat de Flexi-T serie completeert. Eerder waren al verkrijgbaar de Flexi-T 300, speciaal voor vrouwen die nog niet zwanger zijn geweest en de Flexi-T + (plus) 300, voor vrouwen met kinderen. Bij de Flexi-T + 380 zijn op de horizontale armpjes koperhulsjes geplaatst, waardoor de verblijfsduur (op theoretische gronden) mogelijk langer zal worden dan de nu geregistreerde 5 jaar. 

 

Essure©: nieuwe methode van sterilisatie

Sinds het najaar 2003 is in Nederland gestart met sterilisatie van de vrouw met de Essure© methode. Deze ingreep wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen poliklinisch uitgevoerd met gebruikmaking van de hysteroscoop. Via dit kijkapparaat worden veertjes van nikkel in de tubahoeken geplaatst waarna een etsende stof vrij komt die zorgt voor een blokkade van de toegang naar de eileiders. Inmiddels zijn meer dan 8000 vrouwen wereldwijd behandeld volgens deze methode. Zwangerschappen werden tot nu toe nog niet gemeld, maar gezien de nog korte follow-up (max. 2 jaar) is het te vroeg om een definitieve uitspraak te doen. In tegenstelling tot de herstelmogelijkheid na een laparoscopisch uitgevoerde sterilisatie is her ongedaan maken van de sterilisatie na toepassing van deze methode niet mogelijk. Meer (Engelstalige) informatie over deze methode is te vinden op de Amerikaanse website www.essure.com

Wist u dat........

home copyright disclaimer privacy