Nieuwsbrief nr.10, 23 maart 2006

Print:
- Nieuw: Norlevo 1,5 mg nu leverbaar
- Aantal verkochte verpakkingen van de noodpil in 2005 sterk gestegen
- Steeds meer vrouwen op de hoogte zijn van het vrij verkrijgbaar zijn van de morningafterpil
- De anticonceptiepillen Harmonet, Tri-Minulet en Stediril-d niet meer leverbaar
- Update WHO adviezen
- Aantal bezoekers aan de website blijft stijgen
- Aantal per e-mail gestelde vragen stabiel
- Gewijzigd email adres van de SAN

Nieuw: Norlevo 1,5 mg nu leverbaar.

De morningafter pil (noodpil) is sinds kort verkrijgbaar als enkelvoudige pil. Norlevo 1,5 mg werd op 15 augustus 2005 geregistreerd en is sinds begin februari 2006 leverbaar via drogist en apotheek. Door het geleidelijk vervangen van de 2 x 0,75 mg verpakking behoort de discussie over de manier van innemen tot het verleden. Er hoeft dus nog slechts 1 pil te worden ingenomen bij voorkeur zo spoedig mogelijk na het mislukken van anticonceptie.

Aantal verkochte verpakkingen van de noodpil in 2005 sterk gestegen.

Nadat de morningafterpil eind 2004 zonder recept verkrijgbaar werd in apotheek, drogist en bij de centra voor anticonceptie, seksualiteit en abortus, werden in 2005 ongeveer 140.000 verpakkingen verkocht t.o.v. 85.000 in 2004: een stijging van 65%!! Het aantal verkochte verpakkingen via de apotheek daalde met ongeveer 20% in het eerste halfjaar van 2005 tot 33.000 (bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen dd 21 oktober 2005: www.sfk.nl). Geëxtrapoleerd naar geheel 2005 zou dat betekenen dat het merendeel van de verpakkingen (ca. 74.000) via de drogist is verkocht. Het is nog te vroeg om vast te stellen of hierdoor het aantal ongeplande zwangerschappen is verminderd. Volgens eerder elders verricht onderzoek wordt 1 zwangerschap verhinderd op ca. 80 verkochte verpakkingen. In 2005 zouden hierdoor ca. 1750 onbedoelde zwangerschappen zijn voorkómen en zou het aantal aanvragen voor het afbreken van een zwangerschap hierdoor met ca. 875 kunnen zijn verminderd. 

Aangezien de morningafterpil voor jongeren tot 21 jaar wordt vergoed mits op recept via de apotheek verstrekt hebben we de mogelijkheid tot het gratis downloaden van een recept via onze website in 2005 laten bestaan. Het totaal aantal gedownloade recepten daalde van 3887 in 2004 naar 1873 in 2005. Het aantal aanvragen voor een recept is in de loop van 2005 geleidelijk teruggelopen. 

Het lijkt er op dat er inmiddels steeds meer vrouwen op de hoogte zijn van het vrij verkrijgbaar zijn van de morningafterpil. Het percentage aanvraagsters in de categorie 16 tot 19 jarigen is naar verwachting gestegen, echter in de oudere leeftijdsgroepen is de vraag groter gebleven dan aanvankelijk verwacht.

De anticonceptiepillen Harmonet, Tri-Minulet en Stediril-d niet meer leverbaar.

Sinds begin 2006 heeft Wyeth Pharmaceuticals BV een drietal combinatiepreparaten uit de Nederlandse markt gehaald. Het betreft de eenfasepreparaten Harmonet en Stediril-d en het driefasenpreparaat Tri-Minulet. Voor de consument hoeft dit geen gevolgen te hebben. De genoemde preparaten zijn in Nederland nog wel beschikbaar als resp. Meliane, Neogynon 21 en Triodeen van de fa. Schering. Ter verduidelijking zijn genoemde preparaten met hun samenstelling in onderstaande tabel gezet.

Niet meer verkrijgbaar:  Vervangen door identiek preparaat:

Samenstelling

Harmonet Meliane 20µg EE + 0,075 mg gestodeen
Stediril-d Neogynon 21 50µg EE + 0,25 mg levonorgestrel
Tri-Minulet Triodeen

1: 30µg EE + 0,05 mg gestodeen

2: 40µg EE + 0,07 mg gestodeen

3: 30µg EE + 0,1 mg gestodeen

Update WHO adviezen

De Nederlandstalige bewerking van de adviezen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) zijn op de website bijgewerkt overeenkomstig de derde editie van de Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (2004). Nieuw in deze adviezen is dat nu ook het subdermaal preparaat Implanon, de anticonceptiering en de anticonceptiepleister bij de adviezen zijn opgenomen. Het subdermale implantaat Implanon is in de WHO-adviezen 2004 in de beoordeling gelijkgesteld met de beoordeling voor de levonorgestrel implantaten. De anticonceptiering en anticonceptiepleister hebben dezelfde beoordeling gekregen als de combinatiepreparaten. Details zijn op de website te vinden bij WHO-adviezen. Het volledige rapport is in de oorspronkelijke engelstalige versie in te zien op de website van de WHO: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use Third Edition 2004

Aantal bezoekers aan de website blijft stijgen.

In 2005 werd de website van de Stichting Anticonceptie Nederland 349.660 keer bezocht ofwel gemiddeld bijna 1000 keer per dag!! Het totaal aantal hits bedroeg ruim 3,5 miljoen ofwel ca 10.000 per dag. Ondanks het sterk toegenomen aantal sites over anticonceptie blijft het aantal bezoekers toenemen. In januari en februari 2006 waren dat er al gemiddeld 1160 per dag. 

Aantal per e-mail gestelde vragen stabiel.

Van de vragenservice per e-mail werd in 2005 1228 keer gebruik gemaakt. Vooral over de pil en het vergeten ervan worden veel vragen gesteld. Ook over de betrouwbaarheid in de stopweek, tussenbloedingen en klachten bij pilgebruik blijkt veel onduidelijkheid te bestaan. Pilstarters zijn vaak onzeker en blijken nauwelijks te zijn voorgelicht. Uit de vele reacties blijkt de vragenservice goed te worden gewaardeerd. De service wordt gratis aangeboden. Er wordt wel gevraagd of men evt. een vrijwillige bijdrage aan de Stichting wil overmaken. In 2005 resulteerde dat in slechts 5 donaties met een totaalbedrag van € 23,50.  Een overzicht van het aantal gestelde vragen per maand is weergegeven in de tabel.

Gewijzigd email adres van de SAN.

Het email adres stanned@knmg.nl komt binnenkort te vervallen. Mocht dit adres nog vermeld staan op uw website of in een rubriek in een (jongeren) tijdschrift waar U aan verbonden bent dan wordt U vriendelijk verzocht dit adres te wijzigen in info@anticonceptie-online.nl 

Met vriendelijke groet,

dr. R.J.C.M.Beerthuizen, directeur Stichting Anticonceptie Nederland.  

 

home copyright disclaimer privacy