Wij 
onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Nieuwsbrief no.18:  25 juli 2018

Wij 
onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
Anticonceptieatlas Sekseducatie Herhaalde abortus Certificatie Kyleena Ballerine IUB Anticonceptie apps
 
Anticonceptie atlas
Het European Parliamentary Forum on Population & Development (EPF) lanceerde in April 2018 voor de tweede maal de anticonceptieatlas voor Europa. De Atlas geeft een overzicht van de beleidslijnen van overheden in 46 Europese staten betreffende toegang tot anticonceptiva, counseling en verzorgen van online informatie. 

Belgi, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (UK) presteren het beste in dit overzicht. Nederland blijft bij genoemde landen iets achter vooral als het gaat om de beschikbare middelen en de vergoedingen van de middelen. Meer details zijn te vinden in het overzicht dat hier kan worden gedownload.  

Het EPF wordt onder meer gesteund door de volgende medisch wetenschappelijke organisaties

  • European Consortium for Emergency Contraception (ECEC) - www.ec-ec.org 
  • European Society for Contraception and Reproductive Health (ESCRH) - www.escrh.eu 
  • European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) - www.ebcog.org 

en de hierna genoemde internationale en Europese organisaties 

Nog meer informatie? Ga naar https://www.contraceptioninfo.eu   

 
Sex educatie in Europa en Centraal Azi
Tijdens het 15de Congress van de European Society for Contraception (ESC) dat van 9 - 12 mei te Boedapest plaatsvond presenteerde Evert Ketting namens het German Federal Centre for Health Education (BZgA), een recent gepubliceerde studie over sex educatie in Europa en Centraal Azi.  Het volledige rapport was enkele dagen eerder op internet verschenen: https://www.bzga-whocc.de/en/publications/report-on-sexuality-education-in-europe-and-central-asia-new/ 

In deze studie wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van onderwijs in relationele en seksuele vorming. In de 25 door de WHO als representatief aangegeven landen in Europa en Centraal Azi is een indrukwekkende sprong voorwaarts gemaakt op dit gebied gedurende de afgelopen 20 jaar. 

De verplichting om onderwijs te geven in seksuele vorming werd in Europa voor het eerst in de wet vastgelegd in de UK in 1999. Nederland heeft de doelstellingen voor sex educatie pas in 2012 in de wet vastgelegd, zonder overigens een eenduidig curriculum voor te schrijven. Rutgers heeft hiervoor lespakketten ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs: "Kriebels in je buik". Het pakket "Lang leve de liefde" wordt naar schatting in 40% van de eerste jaren van het vervolgonderwijs gebruikt. Met name vanuit conservatief religieuze groepen bestaat enige weerstand tegen sex educatie en op dat terrein valt nog winst te behalen.

Nederland telt bijna 1 miljoen jongeren in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar. Zeker ook door de toename van het aantal nieuwe gevallen van SOA's is blijvende goede voorlichting nodig. Meer details zijn te vinden in het factsheet voor Nederland.

 

Anticonceptie bij herhaalde abortus: pleidooi voor gratis verstrekking van langdurig werkende anticonceptiva

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) presenteerde op 23 maart 2018 tijdens een minisymposium de resultaten van een grootschalig retrospectief onderzoek naar de demografische gegevens van vrouwen, die in 2015 een abortus ondergingen. In totaal werden de gegevens van 9 van de 14 abortusklinieken in Nederland verwerkt. 

In totaal werden in 2015 30.803 keer een zwangerschap afgebroken. Bij 36% van deze abortussen (ruim 1 op 3) was er sprake van een herhaalde zwangerschapsonderbreking! Van deze groep kwam 85% voor een tweede of derde abortus, bijna 9% kwam voor de vierde keer, ruim 3 procent voor een vijfde keer en een enkeling kwam zelfs nog vaker. De meeste vrouwen, die voor een herhaalde abortus komen zijn alleenstaand en hebben tenminste n kind. 

Genoemde bevindingen werden door de onderzoeksprojectleider Sandra Kroeze onlangs ook gepresenteerd tijdens het 15de ESC Congres te Boedapest.

Na het ondergaan van een abortus verlaat 95% met een anticonceptieadvies de kliniek. Van de vrouwen die terugkomen voor een volgende zwangerschapsafbreking gebruikt daarvan nog slechts 30% anticonceptie. Omdat bij een herhaalde abortus het hebben van een voltooid gezin als meest voorkomende reden wordt aangevoerd is voor deze groep sterilisatie een geschikte oplossing. Ook het onmiddellijk starten met een implantaat, hormoon- of koperspiraaltje kan het aantal vrouwen dat voor een herhaalde abortus komt sterk doen verminderen. Een vrijwel zeker werkende oplossing hiervoor is om de sterilisatie weer als gratis voorziening in het basispakket van de zorgverzekering terug te brengen en ook andere uiterst betrouwbare vormen van langdurige anticonceptie, zeker bij deze groep vrouwen, gratis beschikbaar te stellen!

Een abortus is een volledig door de overheid betaalde voorziening, maar het voorkmen van een nieuwe ongeplande en vaak ook ongewenste zwangerschap is dat niet. Het wel beschikbaar stellen van genoemde methoden van anticonceptie zijn in ieder geval voor deze doelgroep een kostenbesparende actie!!

^

Certificatie website SAN door de Health On the Net Foundation verlengd

Wij 
onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

De website van de Stichting Anticonceptie Nederland is op 26 april 2018 gehercertificeerd door de Health On the Net Foundation (HON).

HON werd opgericht ter aanmoediging van het verspreiden van kwalitatief hoogstaande informatie over gezondheid voor patinten, zorgprofessionals en het algemene publiek. Het certificaat wordt verleend als een informatieve website voldoet aan de criteria die door HON zijn opgesteld. Transparantie, objectieve en kwalitatief hoogstaande informatie zijn belangrijke criteria hierbij.

Meer informatie over de principes van de Health On the Net Foundation op de website. 

^

Kyleena: even betrouwbaar als de Mirena, maar met minder hormonen en eenvoudiger in te brengen

Nadat het hormoonspiraal Mirena vele jaren als enige mogelijkheid voor deze vorm van langdurige anticonceptie in Nederland beschikbaar was, is met de introductie van de Kyleena een keuzemogelijkheid voor langdurige betrouwbare anticonceptie aan het assortiment toegevoegd. Het frame van de Kyleena is iets kleiner dan van de Mirena en daarom eenvoudiger in te brengen dan de Mirena bij vrouwen die nog geen kinderen hebben gehad. 

Vergeleken met de Mirena (M) bevat het depot 19,5 mg levonorgestrel (M 52 mg) en wordt aanvankelijk 17,5 g (M 20 g) per 24u afgegeven. De afgifte daalt geleidelijk tot 7,4 g (M 10 g) per 24u na 5 jaar. De gemiddelde afgifte over 5 jaar is 9 g (M 15 g) per dag. Mogelijk dat door de verminderde dagelijkse afgifte ook de depressieve gevoelens bij sommige draagsters van het hormoonspiraal minder worden.

Om Mirena en Kyleena bij ultrasoundscreening van elkaar te kunnen onderscheiden is aan het frame van de Kyleena een zilveren ring toegevoegd. Ter verder onderscheid bij speculumonderzoek zijn de kleur van de draden niet gelijk. De draden van de Mirena zijn bruin gekleurd en die van de Kyleena blauw.

^

Effectieve hormoonvrije anticonceptie met intra-uteriene koperballetjes: de Ballerine
De Intra-Uterine-Ball (IUB) bestaat uit kleine koperbolletjes die op een nitinol draad zijn geplaatst en na insertie in de uterus de voorgeprogrammeerde driedimensionale vorm aannemen. Er zijn 3 verschillende afmetingen. De diameter van de kleinste IUB: de SCu300A is slechts 12 mm. De diameter van de hierboven afgebeelde middenmaat, de Ballerine is 15 mm en de grootste, de  SCu300C heeft een doorsnede van18 mm. 

De IUB is "gestrekt" voorgeladen in een inserter met een diameter van 3,2 mm. Een dubbele monofilamentaire nylon draad is aan het proximale deel van de IUB vastgezet om verwijdering mogelijk te maken. Na insertie via de eenvoudige "push-in" techniek neemt de IUB de voorgeprogammeerde vorm in het cavum uteri aan. De hoeveelheid vrije koperionen in het cavum uteri is vergelijkbaar met die van de koperspiraaltjes met 300 mm2 koperoppervlak. De verwachte werkingsduur is 5 jaar. De IUB is sinds begin 2015 verkrijgbaar in Israel en in 6 Europese landen waaronder Belgi en Duitsland. Het betreft voor ruim 95% de B (MIDI) variant, die onder de naam Ballerine op de markt is gebracht. In het kader van een post marketing surveillance worden de bevindingen van de IUB verzameld en opgeslagen in een database. Bij een interimanalyse van ruim 13.000 inserties tot begin 2017 blijkt 2 jaar na de introductie een zwangerschapspercentage van 0,13% en een expulsie percentage van 2,7%: niet afwijkend van de cijfers van bestaande koperspiraaltjes.

Momenteel is het aantal landen, waar de IUB beschikbaar is al meer dan 15. De verwachting is dat ook in Nederland de IUB in de loop van dit jaar verkrijgbaar zal worden.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.oconmed.com 

^

Anticonceptie apps: hoe betrouwbaar zijn ze?
In januari 2018 maakte het Sdersjukhuset-ziekenhuis in Stockholm (Zweden) bekend dat van de 668 vrouwen, die in het najaar 2017 voor een zwangerschapsafbreking kwamen er 37 (ca. 5,5%) de app "Natural cycles" als anticonceptiemiddel hadden gebruikt. Deze app is in toenemende mate populair, ook in Nederland, als een alternatieve natuurlijke vorm van geboorteregeling.

Bij de temperatuurmethode wordt gebruikgemaakt van het gegeven dat na de ovulatie de basale lichaamstemperatuur met 0,2 0,3C stijgt tot aan de eerstvolgende menstruatie.  De lichaamstemperatuur moet steeds 's morgens vr het opstaan op een vast tijdstip worden opgenomen om haar betrouwbaar te kunnen interpreteren. Vanaf de tweede dag met de verhoogde temperatuur is het ontstaan van zwangerschap niet meer mogelijk. Bij deze methode kan dus pas achteraf het moment van de eisprong worden vastgesteld.

De Natural cycle app is een zogenoemde calculothermale app, waarbij de vermoedelijke datum van ovulatie wordt bepaald aan de hand van de gegevens van voorgaande cycli. Ook de Daysy maakt gebruik van temperatuurmeting en is een digitale update van de al langer beschikbaar zijnde Ladycomp. De apps claimen een hoge betrouwbaarheid, vergelijkbaar met die van de pil, mits tijdens de "rode" dagen consequent een condoom wordt gebruikt.

Wetenschappelijk prospectieve studies naar de betrouwbaarheid van cyclus apps zijn o.a. gedaan door een samenwerkingsverband van een aantal Duitse instituten. Een publicatie over de resultaten van deze studies verscheen in "Frontiers in Public Health" en werden tijdens het 15de ESC Congres te Boedapest gepresenteerd door n van de initiatiefnemers van de studie dr. med. Petra Frank-Herrmann verbonden aan de afdeling Gynaecologische Endocrinologie van de universiteit Heidelberg.  

^

Contact voor de pers
dr.R.J.C.M.Beerthuizen, directeur Stichting Anticonceptie Nederland. Tel: 0543 530927 mobiel: 06 1805 9484
 
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen en u heeft zich daar nog niet voor aangemeld vul dan het formulier in op de nieuwspagina.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen stuur dan een mailtje:  

^

home