Nieuwsbrief nr.4, 27 augustus 2003

Hierbij ontvangt U de vierde elektronische nieuwsbrief van de Stichting Anticonceptie Nederland. 

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

» De pil uit het ziekenfonds?
» Webwinkel op de site van de Stichting Anticonceptie Nederland heden geopend
» Veel reacties op de enquête over de morningafter pil
» Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend

De pil uit het ziekenfonds?

Onlangs werd bekend gemaakt dat minister Hoogervorst (Volksgezondheid) per 1 januari 2004 de anticonceptiepil uit het ziekenfonds te halen. Het voorstel heeft ons verbaasd, zeker in het licht van de brief die op 4 juli 2003 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drs. Ross-van Dorp gestuurd werd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin zij haar beleidsvoornemens op het terrein van preventie van ongewenste zwangerschap kenbaar maakt. 

De laatste jaren is het aantal onbedoelde zwangerschappen bij jongeren toegenomen, zich uitend in een stijging van het aantal tienerzwangerschappen en een toenemende vraag naar abortus bij jongeren. Door het voornemen van de Minister zal dit aantal ongetwijfeld toenemen. De boodschap "double dutch" : gebruik condooms ter SOA-preventie naast een betrouwbaar anticonceptiemiddel als de pil zal in de praktijk meer toegepast gaan worden als "simple dutch", waarbij dan de pil achterwege gelaten zal worden. Het condoom beschermt toch ook tegen zwangerschap? Echter de kans om zwanger te worden bij gebruik van uitsluitend een condoom is aanzienlijk groter dan bij pilgebruik, zeker in de groep, die nog moet leren omgaan met een correct gebruik daarvan.

Wij zijn van mening, dat met name voor de kwetsbare groep jongeren -tot 25 jaar-, een uitzondering gemaakt moet worden indien het voorstel van de Minister uitgevoerd gaat worden. De te verwachten toename van zwangerschappen bij tieners werkt weer kostenverhogend. Niet alleen de kosten van het afbreken van de zwangerschap of het uitdragen hiervan, maar ook het maatschappelijk welzijn van een tiener, die de zwangerschap accepteert, dienen hierin meegewogen te worden.

Webwinkel op de site van de Stichting Anticonceptie Nederland heden geopend

In samenwerking met de Digitale Apotheek Nederland heeft de Stichting Anticonceptie Nederland (SAN) vandaag een online filiaal geopend. In dit filiaal vindt U een assortiment aan anticonceptie artikelen, zwangerschaps- en vruchtbaarheidstesten alsmede een aantal geselecteerde producten voor de vrouw.  

De Digitale Apotheek Nederland verzorgt Uw bestellingen volgens hun voorwaarden, die U in kunt zien vanuit onze webwinkel. De SAN is betrokken geweest bij de samenstelling van de lijst met producten, maar draagt verder geen verantwoordelijkheid voor de verdere afhandeling of de kwaliteit van de aan U geleverde producten. Echter het besluit om samen te gaan werken met de Digitale Apotheek Nederland is een positieve keuze, die gemaakt werd na zorgvuldige afweging van mogelijkheden tot opening van een webwinkel op de site. De Digitale Apotheek Nederland won in 2002 de Gouden Webwinkel award!!

Wij nodigen U uit vrijblijvend een kijkje in ons filiaal te nemen. U bereikt de winkel op deze website: door te clicken op winkel in de horizontale navigatiebalk.

Wellicht ten overvloede: de SAN registreert uitsluitend het aantal bezoekers van de site. Uw bezoek aan de winkel blijft dan ook anoniem. De door U bij bestelling benodigde persoonlijke gegevens worden verstrekt aan de Digitale Apotheek Nederland. De SAN krijgt hierin geen inzage. 

De Stichting Anticonceptie Nederland ontvangt voor de verkoop via dit filiaal een bijdrage, die gelijkgesteld is aan de waarde van de spaarpunten, die U bij rechtstreekse bestelling via de Digitale Apotheek kunt ontvangen. 

Door uw bestelling te plaatsen in ons online filiaal -en daardoor af te zien van uw spaarpunten- draagt U mede bij aan het instandhouden van de website van de SAN. U steunt ons daarbij in ons streven om de website onafhankelijk en up-to-date te houden. Bovendien kan de gratis e-mail service voor persoonlijk en/of professioneel advies dan ook gratis blijven.

Veel reacties op de enquête over de morningafter pil

Middels de enquête over de morningafter pil op onze website komen vrijwel dagelijks ingevulde formulieren binnen waarop de mening over het beschikbaar worden van de morningafter pil zonder recept kenbaar gemaakt wordt. De eerste indruk is dat ons standpunt gesteund wordt door ruim 95% van de respondenten!! Ook het standpunt betreffende het verstrekken van de morningafter pil op scholen wordt door een zeer ruime meerderheid gesteund. Mocht U uw mening nog niet gegeven hebben dan heeft U hiertoe nog de gelegenheid tot 10 oktober. Daarna vindt definitieve verwerking van de gegevens plaats. De uiteindelijke resultaten van deze opiniepeiling zullen worden gepresenteerd tijdens het debat over de morningafter pil op zaterdag 18 oktober 2003 tijdens de informatieve dag van het tweedaagse evenement "Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend" dat door de SAN wordt georganiseerd in Congrescentrum De Reehorst te Ede.  

Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd wordt door de Stichting Anticonceptie Nederland een wetenschappelijk symosium georganiseerd op vrijdag 17 oktober 2003, gevolgd door een informatieve dag op zaterdag 18 oktober 2003. Het volledige programma is te vinden op symposium.htm 

Online inschrijven is nu al mogelijk. Directe link: inschrijfformulier.htm.

home copyright disclaimer privacy