Minder vrouwen slikken de pil: onze visie op de cijfers van het CBS

 

Op 25 maart 2009 werden door het CBS de resultaten bekend gemaakt van het Onderzoek Gezinsvorming, dat sinds 1993 om de 5 jaar wordt gehouden. Het laatste onderzoek werd steekproefsgewijs uitgevoerd in de periode maart tot augustus 2008. Totaal werden 7811 volledig ingevulde vragenlijsten ingevuld.

Het persbericht dat door het CBS werd verzonden had als titel: "Minder vrouwen slikken de pil". Deze kop werd overgenomen in o.a. het NRC Handelsblad. De Telegraaf berichtte op 26 maart "Spiraaltje dringt pilgebruik terug", waarbij als toelichting het koperspiraaltje werd beschreven.

De koppen van deze publicaties dekken de lading echter niet. De daling van het pilgebruik heeft met name betrekking op de periode 1998-2003. Bovendien heeft de stijging van het gebruik van het spiraaltje niet plaatsgevonden bij het koperspiraaltje maar met de sterke opmars van het hormoonspiraaltje Mirena. Dat is wel af te leiden uit de cijfers die door de Rutgersnissogroep in 2006 zijn gepubliceerd (ref: Wijsen,C & Zaagsma,M. Zwangerschap, anticonceptie en abortus. In F.Bakker & I. Vanwesenbeeck, Seksuele Gezondheid in Nederland 2006.)

Bij bestudering van het volledige rapport Geboorteregeling in 2008 blijkt het percentage vrouwen dat enige methode van anticonceptie toepast in de periode 2003-2008 gelijk te zijn gebleven (69%) en dat met name in de groep jongeren (18-19 jaar) het percentage pilgebruiksters te zijn toegenomen van 57 tot 66%!! In deze groep blijkt ook het totale gebruik van enigerlei methode van anticonceptie te zijn gestegen van 65 naar 75%!! Dit is mogelijk het gevolg van de hernieuwde aandacht voor een betere voorlichting op scholen op jongere leeftijd. 

Ook de in het rapport vermelde daling van het aantal zwangerschappen bij jongeren tot 20 jaar van 3,5 per duizend in 2002 naar 2,5 per duizend in 2007 is mede het gevolg van genoemde toename van anticonceptiegebruik in deze groep.

home copyright disclaimer privacy