Wij 
onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Extra editie nieuwsbrief 21 november 2011

 

Stichting Anticonceptie Nederland verheugd met het bereiken van de Top 50 van Goede Doelen in de gezondheidszorg!

 
Op 19 november publiceerde het Dagblad Trouw voor de tweede maal de Top 50 voor Goede Doelen. In de categorie Gezondheidszorg is ook de Stichting Anticonceptie Nederland opgenomen en we zijn trots op het bereiken van dit resultaat.
De Top 50 wordt samengesteld in samenwerking met het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (www.cigd.nl) en het Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie.
Bij de beoordeling wordt volgens tevoren vastgelegde criteria onder meer gekeken naar transparantie, jaarverslagen en relevantie. 
De Stichting Anticonceptie Nederland bestaat 14 jaar en is hierbij steeds actief bezig geweest met het promoten van kennis, het bevorderen en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, het adviseren aan de beroepsgroep en aan de farmaceutische industrie, voorlichting aan patiŽnten middels een voorlichtingsfolder en het beantwoorden van vragen.
Door het plaatsen van een gratis recept voor de morningafterpil in 2003 hebben we een doorbraak kunnen bewerkstelligen voor het beschikbaar komen van de morningafterpil in drogist en apotheek zonder recept per ultimo 2004!
Onze website telt dagelijks ruim 1200 bezoekers. In juni van dit jaar konden we de 3 miljoenste bezoeker begroeten.
Door de geringe overheadkosten hebben we onze activiteiten waar kunnen maken voor een totaal budget van ca. 20.000 euro op jaarbasis zonder daarbij enige overheidssubsidie te hebben ontvangen. 
Wij halen onze inkomsten uit het geven van cursussen, het organiseren van symposia en projectgebonden sponsoring door de farmaceutische industrie. Hierbij is steeds de onafhankelijkheid gewaarborgd betreffende de invulling van de voorlichting en de wetenschappelijke activiteiten. De onafhankelijkheid wordt in contracten vastgelegd.
Er is echter nog heel wat te doen op het terrein van onderzoek en voorlichting, zoals bijv. de invloed van het gebruik van kruiden op de betrouwbaarheid van hormonale anticonceptie. Zo is een waarschuwing bij producten, die St.Janskruid bevatten dringend gewenst. Ook aan de voorlichtingsactiviteiten in de leeftijdsgroep 10 tot 16 jarigen dient aanzienlijk meer aandacht besteed te worden.
Voor het uitvoeren van grootschalige onafhankelijke campagnes hebben we wel een uitgebreider budget nodig. U kunt ons daarbij helpen met uw donaties. Ons rekeningnummer is 40.66.43.105 t.n.v. de Stichting Anticonceptie Nederland.
 
Contact voor de pers
dr.R.J.C.M.Beerthuizen, directeur Stichting Anticonceptie Nederland. Tel: 06 1805 9484
 
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen en u heeft zich daar nog niet voor aangemeld vul dan het formulier in op de nieuwspagina.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen stuur dan een mailtje:  

^

home