Privacy

U kunt deze website anoniem raadplegen. De Stichting Anticonceptie Nederland verzamelt geen namen of andere gegevens die iets kunnen zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Er worden op deze website geen cookies gebruikt. Als U zelf uw identiteit bekend maakt via een van de formulieren, die U via deze website kunt versturen, dan worden die gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Ten allen tijde heeft U het recht de door U verstrekte gegevens weer te laten verwijderen.

Indien gebruik gemaakt wordt van de e-mail service voor persoonlijk advies dan vallen alle door U verstrekte gegevens onder het medisch beroepsgeheim en deze gegevens zullen dan ook niet kenbaar gemaakt worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden. Veelgestelde vragen, die op de website worden vermeld, worden op een dusdanige wijze redactioneel bewerkt, dat deze niet herleidbaar zijn naar een van de oorspronkelijke vraagstellers.

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer hierover kunt U vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2013

home disclaimer copyright