Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend

Verslag wetenschappelijk symposium op vrijdag 17 oktober 2003 (inleiding)

sessie 1 | sessie 2 | workshops | presentaties (pps) 

Samenvatting debatten op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2003

mediaforum | de morningafter pil zonder recept | allochtonen, anticonceptie en seksuele gezondheid 

 

Beschrijving doelstellingen

(voor verslag van de debatten: click hierboven op betreffende debat)

Mediaforum o.l.v. Ria Bremer | De morningafter pil: verkrijgbaar zonder recept, ook op school? o.l.v. Rik van Lunsen | Allochtonen, anticonceptie en seksuele gezondheid: ligt hier een taak voor de overheid? o.l.v. Guilly Koster

Mediaforum o.l.v. Ria Bremer
In de laatste jaren is in Nederland de kwaliteit van het anticonceptiegebruik en het ‘veilig vrijen’ aanzienlijk verslechterd. De prevalentie van ongewenste zwangerschap en abortus en van seksueel overdraagbare aandoeningen neemt toe. Tegelijkertijd zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van anticonceptie en voorlichting. In het forum discussiëren onderzoekers, voorlichters en journalisten over de vraag hoe deze informatie het best kan worden overgedragen aan het algemene publiek. Welke strategie of boodschap leidt tot een bewustmaking van de mensen in Nederland en motiveert tot veiliger seks?

De morningafter pil: verkrijgbaar zonder recept, ook op school? o.l.v. Rik van Lunsen

Het zonder recept verkrijgbaar zijn van de morningafter pil levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het aantal ongeplande zwangerschappen. De effecten, die dat heeft op tienerzwangerschappen en abortussen zijn groot. In Frankrijk is dat al aangetoond: Elizabeth Aubény, vorig jaar voor haar activiteiten in Frankrijk onderscheiden met de Légion d'Honneur, heeft dat in haar presentatie op 17 oktober laten zien. Vandaag vertelt Anne Verougstraete werkzaam in Brussel bij een instituut voor family planning, waar ook veel allochtonen komen, over de wijze waarop in België groen licht werd verkregen voor het zonder recept verkrijgbaar zijn van de morningafter pil aldaar. Nederland blijft achter, maar hoe denkt de Nederlander er zelf over. De bevindingen van de opiniepeiling, die door de Stichting Anticonceptie Nederland (SAN) hierover werd gehouden zullen gepresenteerd worden door Rob Beerthuizen, gynaecoloog en directeur van de SAN. Bovendien zullen de eerste indrukken van het aanbieden van een gratis recept voor de morningafter pil via internet kort de revue passeren. Jessica Floor, als arts verbonden aan het Centrum voor Seksuele Gezondheid te Amsterdam zal iets vertellen over de randvoorwaarden, waaraan de vrije verstrekking moet voldoen. De discussie zal worden aangegaan met enkele fractiespecialisten uit de tweede kamer. Volgens berekeningen, afgaande op ervaringen in landen als Frankrijk, België, en Engeland en de WHO rapporten die over het vrij verkrijgbaar zijn van de morningafter pil zijn verschenen, zal het zonder recept beschikbaar komen hiervan in Nederland leiden tot een daling van het aantal onbedoelde zwangerschappen met ca. 4000 en als gevolg hiervan met een vermindering van ca. 2000 zwangerschapsafbrekingen.

Allochtonen, anticonceptie en seksuele gezondheid: ligt hier een taak voor de overheid? o.l.v. Guilly Koster

Uit cijfers blijkt dat juist onder de groep allochtonen het aantal tienerzwangerschappen, het aantal zwangerschapsafbrekingen en het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen de laatste jaren sterker stijgt dan bij de autochtone groep jongeren. Maar ook in deze laatste groep is ook een stijging waarneembaar. Door het opwerpen van steeds meer vooral financiële barrières dreigen vooral de allochtone jongeren het slachtoffer te worden van een restrictief overheidsbeleid. Het is maar de vraag of een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van deze kwetsbare groep effect sorteert. Is niet juist het investeren in laagdrempelige en kleinschalige voorlichtingsprojecten effectiever?? En hoe bereiken we de jongeren, die niet (meer) naar school gaan of in de illegaliteit terecht zijn gekomen!! Over deze en andere problemen gaan politici en vertegenwoordigers van migrantenorganisaties met elkaar in discussie o.l.v. Guilly Koster, zeer betrokken bij deze problematiek.

 

home copyright disclaimer privacy