Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend

Verslag wetenschappelijk symposium op vrijdag 17 oktober 2003 (inleiding)

sessie 1 | sessie 2 | workshops | presentaties (pps) 

Samenvatting debatten op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2003

mediaforum | de morningafter pil zonder recept | allochtonen, anticonceptie en seksuele gezondheid 

 

Inleiding

 

Op vrijdag 17 oktober 2003 vond in congrescentrum De Reehorst te Ede een druk bezocht wetenschappelijk symposium plaats over anticonceptie en seksuele gezondheid met als titel "Anticonceptie: vernieuwend, verrassend, verruimend". 

 

Tijdens de eerste sessie werden epidemiologische aspecten belicht betreffende anticonceptiegebruik, soa-preventie en abortus. Tevens werden de ervaringen, die in Frankrijk zijn opgedaan met het zonder recept beschikbaar stellen van de morningafter pil besproken.

 

De tweede sessie stond in het licht van recente medisch-technologische ontwikkelingen: de nieuwe anticonceptiering de NuvaRing, de anticonceptiepleister EVRA en het intra-uteriene systeem Mirena.

 

Na de lunch werd het programma voortgezet met een aantal workshops. Een tweetal workshops betrekking hebbend op seksuele voorlichting op scholen en bij allochtonen en een tweetal medisch technische workshops over pilproblemen en intra-uteriene vaardigheden.

 

De dag werd afgesloten met een mediaforum o.l.v. Ria Bremer.

 

Op zaterdag 18 oktober werd een tweetal geanimeerde debatten gehouden over de morningafter pil en allochtonen.

 

Een samenvatting van de verschillende programmaonderdelen met highlights van de presentaties is te vinden op de betreffende pagina's.

 

(terug naar agenda)  

home copyright disclaimer privacy